Ev Bilgisayarı - Pc Forum
kaydol Kaydol (Ücretsiz) | şifre hatırlatma Kullanıcı Adı / Şifre Hatırlatma Arama
» İşletim Sistemi Genel » Klavye Kısa Yolları 
  #1  
Eski 03 Ekim 2006, 16:06
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
Tick Klavye Kısa Yolları
Genel Klavye Kisayollari
• CTRL+C (Kopyala)
• CTRL+X (Kes)
• CTRL+V (Yapistir)
• CTRL+Z (Geri Al)
• DELETE (Sil)
• ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öðeyi Geri Dönüsüm Kutusu'na atmadan kalici olarak sil)
• Bir ögeyi sürüklerken CTRL (Seçili ögeyi kopyala)
• Bir ögeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili ögeye kisayol olustur)
• F2 tusu (Seçili ögeyi yeniden adlandir)
• CTRL+SAG OK (Ekleme noktasini sonraki sözcügün basina götür)
• CTRL+SOL OK (Ekleme noktasini önceki sözcügün basina götür )
• CTRL+ASAGI OK (Ekleme noktasini sonraki paragrafin basina götür)
• CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasiniönceki paragrafin basina götür )
• Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin blogu vurgula)
• Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öge seç veya bir belgede metin seç)
• CTRL+A (Tümünü seç)
• F3 tusu (Bir dosya ya da klasör ara)
• ALT+ENTER (Seçili öðenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+F4 (Etkin ögeyi kapat veya etkin programdan çik)
• ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için kisayol menüsünü aç)
• CTRL+F4 (Ayni anda birden çok belge açmayi saglayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
• ALT+SEKME (Açik ögeler arasinda geçis yap)
• ALT+ESC (Ögeler arasinda açilma siralarina göre dön)
• F6 tusu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran ögeleri arasinda dolas)
• F4 tusu (Bilgisayarim veya Windows Gezgini'ndeki Adres çubugu listesini görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öge için kisayol menüsünü görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
• CTRL+ESC (Baslat menüsünü görüntüle)
• ALT+Bir menü adýndaki alti çizili harf (Karsilik gelen menüyü görüntüle)
• Açik bir menüdeki bir komut adindaki alti çizili harf (Karsilik gelen komutu gerçeklestirir)
• F10 tusu (Etkin programda menü çubugunu etkinlestirir)
• SAG OK (Sagdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
• SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
• F5 tuþu (Etkin pencereyi güncelestir)
• GERI AL (Bilgisayarim ya da Windows Gezgini'nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
• ESC (Geçerli görevi iptal et)
• CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktiginizda ÜSTKRKT (CD-ROM'un otomatik olarak oynatilmasini önle)

  #2  
Eski 03 Ekim 2006, 16:07
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
İletişim Kutusu Klavye Kisayollar

• CTRL+SEKME (Sekmeler arasýnda gezin)
• CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasýnda geriye dogru git)
• SEKME (Seçenekler arasinda ileriye dogru git)
• ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasinda geriye doðru git)
• ALT+Alti Çizili harf (ilgili komutu gerçekleþtir veya ilgili seçeneði seç)
• ENTER (Etkin seçeneðin veya düðmenin komutunu gerçeklestir)
• ARA ÇUBUÐU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
• Ok tuslari (Etkin seçenek seçenek düðmeleri grubuysa bir dügme seç)
• F1 tusu (Yardým görüntüle)
• F4 tusu (Etkin listedeki öðeleri görüntüle)
• GERI (Kaydet veya Aç iletiþim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)
  #3  
Eski 03 Ekim 2006, 16:08
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
Microsoft Dogal Klavye Kisayolları

• Windows Logosu (Baþlat menüsünü göster veya gizle)
• Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletiþim kutusunu görüntüle)
• Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
• Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
• Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüþ pencereleri geri yükle)
• Windows Logosu+E (Bilgisayarým'ý aç)
• Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
• CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
• Windows Logosu+F1 (Windows Yardýmý'ný görüntüle)
• Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
• Windows Logosu+R (Çalýþtýr iletiþim kutusunu aç)
• Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi'ni aç)
  #4  
Eski 03 Ekim 2006, 16:08
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
Windows gezgini klavye kisayolları

• END (Etkin pencerenin sonunu göster)
• HOME (Etkin pencerenin basinigöster)
• NUM LOCK+Yildiz isareti(*) (Seçili klasörün altýndaki tüm alt klasörleri göster)
• NUM LOCK+Arti isareti (+) (Seçili klasörün içeriðini göster)
• NUM LOCK+Eksi isareti (-) (Seçili klasörü daralt)
• SOL OK (Geçerli seçim genisletilmiþse daralt veya üst klasörü seç)
• SAÐ OK (Geçerli seçimi daraltilmissa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)
  #5  
Eski 03 Ekim 2006, 16:09
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
Karakter Eslem klavye kisayolları

Karakter kýlavuzunda bir karakteri çift tiklatirsaniz, kilavuz üzerinde klavye kisayollarini kullanarak hareket edebilirsiniz:
• SAG OK (Saga veya sonraki satirin basina git)
• SOL OK (Sola veya önceki satirin basina git)
• YUKARI OK (Bir satir yukari git)
• ASAGI OK (Bir satir asagi git)
• PAGE UP (Bir defada bir ekran yukari git)
• PAGE DOWN (Bir defada bir ekran asagi git)
• HOME (Satirin basina git)
• END (Satirin sonuna git)
• CTRL+HOME (Ilk karaktere git)
• CTRL+END (Son karaktere git)
• ARA ÇUBUGU (Bir karakter seçildiðinde Büyütülmüs ve Normal modlar arasinda geçis yap)
  #6  
Eski 03 Ekim 2006, 16:09
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere KlavyeKisayolları

• CTRL+O (Kaydedilmiþ bir konsolu aç)
• CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
• CTRL+S (Açýk konsolu kaydet)
• CTRL+M (Bir konsol ögesi ekle veya kaldýr)
• CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
• F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncellestir)
• ALT+ARA ÇUBUGU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
• ALT+F4 (Konsolu kapat)
• ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
• ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
• ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
• ALT+O Kullanilanlar menüsünü görüntüle)
  #7  
Eski 03 Ekim 2006, 16:10
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
MMC Konsol Penceresi Klavye Kisayolları

• CTRL+P (Geçerli sayfayý veya etkin bölmeyi yazdýr)
• ALT+Eksi isareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öðe için Eylem kýsayol menüsünü görüntüle)
• F1 tusu (Seçili öðe için varsa Yardým baþlýðýný aç)
• F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncelleþtir)
• CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
• CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
• ALT+ENTER (Seçili öðe için varsa Özellikler iletiþim kutusunu aç)
• F2 tusu (Seçili öðeyi yeniden adlandýr)
• CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kýsayol konsolu kapatir)
  #8  
Eski 03 Ekim 2006, 16:10
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
Uzak Masaüstü Baglantısı , gezintisi

• CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletiþim kutusunu aç)
• ALT+PAGE UP (Programlar arasý soldan saða geçiþ yap)
• ALT+PAGE DOWN (Programlar arasý saðdan sola geçiþ yap)
• ALT+INSERT (Programlar arasýnda en sýk kullanýlma sýrasýna göre dön)
• ALT+HOME (Baþlat menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+BREAK (Ýstemci bilgisayarýný bir pencere ve tam ekran arasýnda geçiþ yap)
• ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+Eksi isareti (-) (Etkin pencerenin anlýk görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda PRINT SCREEN'e basarak saðlayýn.)
• CTRL+ALT+Arti iþareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamýnýn anlýk görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN'e basarak saðlayýn.)
  #9  
Eski 03 Ekim 2006, 16:11
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
Microsoft Internet Explorer Gezintisi

• CTRL+B (Sýk Kullanýlanlarý Düzenle iletiþim kutusunu aç)
• CTRL+E (Arama çubuðunu aç)
• CTRL+F (Bul yardimc, programini baslat)
• CTRL+H (Geçmiþ çubuðunu aç)
• CTRL+I (sýk kullanýlanlar çubuðunu aç)
• CTRL+L (Aç iletiþim kutusunu aç)
• CTRL+N (Ayni Web adresiyle tarayicinin baska bir örnegini aç)
• CTRL+O (Aç iletiþim kutusunu aç, CTRL+L ile ayn&yacute
• CTRL+P (Yazdýr iletiþim kutusunu aç)
• CTRL+R (Geçerli Web sayfasýný güncelleþtir)
• CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)
  #10  
Eski 03 Ekim 2006, 16:12
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
Çalistir komutları

compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi
devmgmt.msc - Aygýt Yöneticisi
diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi
dfrg.msc - Disk birlestirme
eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi
fsmgmt.msc - Paylasilan Dosyalar
gpedit.msc - Grup Poliçeleri
lusrmgr.msc - Yerel Kullanicilar ve Gruplar
perfmon.msc - Performans Monitörü
rsop.msc - Poliçe Sonuçarini Ortaya koymak
secpol.msc - Yerel Güvenlik Ayarlari
services.msc - Çesitli Servisler
msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetleri
regedit - - Kayit Defteri Editörü
msinfo32 - Sistem bilgisi
sysedit - Sistem sekli Editörü
win.ini - Windows Yükleme Bilgisi
winver - su anki Windows Sürümünü Görüntüle
mailto: - Varsayilan E-mail alicisi Görüntüle
  #11  
Eski 03 Ekim 2006, 16:13
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
Denetim Masasi Ögeleri için Çalistir komutlari


Program Ekle Kaldir / control appwiz.cpl
Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl
Ekran özellikleri / control desk.cpl
Hizli bul / control findfast.cpl
Fontlar / control fonts
Internet Özellikleri /control inetcpl.cpl
Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard
Mouse Özellikleri / control main.cpl
Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl
Ag Özellikleri / control netcpl.cpl
Þifre özellikleri / control password.cpl
Printer /control printers
Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds
Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl
  #12  
Eski 03 Ekim 2006, 16:13
mustizmir - ait Avatar
mustizmir
Üye
 
Mesajlar: 1,962
Kayıt Tarihi: Şubat 2006
Ms-dos komutlari
ASSOC / Dosya ortakliklarini görüntüle.
AT / Programlari ve komutlarý uygulamak için zamaný ayarla.
ATMADM / Windows ATM saðrý yöneticinin gördüðü adresleri ve baðlantýlarý listele
BREAK / CTRL + C'i Etkinleþtir / devre dýþý býrak
CACLS / ACL dosyalarý göster ve deðiþtir
CALL / Grup dosyasýný diðer grup dosyasýndan çaðýr.
CD / Rehberi deðiþtir.
CHCP / Uluslar arasý klavye ve karakter bilgilerini ilave et
CHDIR / Adresi deðiþtir.
CHKDSK /FAT diskdeki hatalari tara.
CHKNTFS / NTFS disk'deki hatalari tara
CLS / Ekraný temizle.
CMD / Komut satirini calistir.
COLOR / Ön plan resmini deðiþtir.
COMP / Dosyayi sikistir.
COMPACT / Dosyayi sikistir,aç,.
CONTROL / Ms-dos da denetim masasi simgelerini aç
CONVERT / FAT'i NTFS'e dönüþtür
COPY / Bir yada daha fazla dosyayý öteki konuma kopyala
CTTY / Bilgisayarýn giriþ çýkýþ aygýtlarýný deðiþtir
DATE / Sistem tarihini görüntüle,deðiþtir
DISKCOMP/ Disk'i diðer bir disk ile karþýlaþtýr
DRIVPARM / Asýl aygýt sürücülerinde yeniden yazmayi
ECHO / Mesajlarý göster ,etkinleþtir ve devre disi birak
EDIT / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.
EDLIN / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.
EMM386 / Geniþletilmiþ hafýza yöneticisini görüntüle
ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleþtirme ve devre
SCANDISK / disk taramayi calistir.
QBASIC / Qbasic i ac.
RENAME / yeniden adlandir.
RMDIR /bos klasoru sil.
SHUTDOWN/ bilgisayarý kapat
SMARTDRV / geleneksel ve geniþletilmiþ hafýza için disk
SORT / kisa giris ve cikislari goster
SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kaldýr.
SYS / Sistem saatini disk sürücüsüne yükle
TIME / sistem saatini goster,ayarla.
TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir
TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster
TREE / Disk'in yuzeysel agacini goster
TYPE / Dosyanin icerigini goruntule
UNDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall
UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.
UNLOCK /Disk'in klitini ac.
VER / Versiyon bilgisini goster.
VERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir ]
VOL / cilt bilgisini goster
XCOPY / Baþka bilgisayarlardan çoklu dosyalarý kopyala
TRUENAME/ dizinde var olan kiþileri gösterir
TASKKILL / ihtiyaç duyulmayan uygulamalarý kapat
SETVER - ms-dos version unu degistir.
SHARE - dosyalari palasabilme yetenegini yukle,devredisi birak.
SCANREG - kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.
ROUTE - windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir
RUNAS - baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.
PRINT - dosyayada resmi print et
PROMPT - ms-dos u goster ve degistir
PING - test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder
POPD - agdaki rehberi degistir.
NET - ag ayarlarini guncelle ve onar
NETSH - degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster
NETSTAT - TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntule.
NLSFUNC - ulkeye ozgu bilgileri goster
NSLOOKUP - agdaki yada alandaki ip adresini goster
PATH - bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren
PATHPING - ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren
MOVE - dosyanin yerini degistir.
MSAV - ilk microsoft virus hizmeti.
MSD - Tanimlama hizmeti.
IFSHLP.SYS - 32-bit dosya yoneticisi.
IPCONFIG - ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule
KEYB - klavyenin planini degistir.
LABEL - disk surucusunun etiketini degistir.
LH - Yuksek Hafizada disk surucusu yukle
LISTSVC - servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule
LOADFIX - 64k'nin uzerindeki programlari yukle
LOADHIGH - yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.
LOCK - hard disk surucusunu kitle.
LOGON - kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi.
MAP - surucudeki aygit ismini goster
MEM - Sistemdeki hazfýzayý göster.
MKDIR - yeni, rehber komutu yarat.
MODE - port ve gotuntu ayarlarini degistir.
GRAFTABL - Grafik modundaki geniþletilmiþ karakterleri göster. .
HELP - komutlari kisaca acikla
EXTRACT - dosyalari windows dizininden cikart
FASTHELP - ms-dos komutlarini ve bilgileri listele
FC - dosyalari karsilastir.
FDISK - disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti
FIND - dosya icindeki yaziyi ara.
FINDSTR - dosya icindeki dizini ara.
FIXBOOT - yeni cizim bolgesi yaz
FIXMBR - disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz
FORMAT - disk surucusunu bicimlendir.
FTP - FTP * a baglan
FTYPE - dosya turunu goster
ERASE - dosyayi sil
DISKCOPY - diski diger bir disk'e kopyala.
DEFRAG - yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.
DEL - bi veya daha fazla dosyayi sil.
DELETE - silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu
DELTREE - bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil
DIR - klasor icindekileri goster.
DISABLE - windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.
CHOICE - dizin icindeki coklu sevenekleri belirt.
BOOTCFG - kurtarma konsolu komutlarýný göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden olustur....
İşletim Sistemi Genel Kategorisindeki Popüler Konular
» Popüler Programlar
Adobe Flash PlayerAdobe Flash Player
Medya Oynatıcı
Memtest86Memtest86
Ram Test Programı
WinrarWinrar
Sıkıştırma Programı
PCSX2PCSX2
Playstation 2 Emülatör
Video Mp3 ExtractorVideo Mp3 Extractor
Video'dan Sesi Mp3 Olarak Ayırma Programı
Wise Registry CleanerWise Registry Cleaner
Kayıt Defteri Temizleme Programı
ISODiskISODisk
CD/Dvd Yedekleme Programı
Fighter FXFighter FX
CS 1.6 Hile
CCleanerCCleaner
Bilgisayar Hatalarını Düzeltme Programı
Free StudioFree Studio
Video Dönüştürme Programı
Konuyu Değerlendir Oy

« Nasıl format atacağım  prev  Sabit Disk Bakımı »
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2005 - 2014 Ev Bilgisayarı